f

tu będzie rklama

Strona główna

Misja: CO2 zmagazynować pod ziemią

Pomysł oparty na wychwytywaniu dwutlenku węgla ze spalin, a następnie jego składowaniu pod powierzchnią lądu lub morza, doskonalą naukowcy z Politechniki Śląskiej we współpracy z naukowcami europejskimi i chińskimi. Oparte na takim pomyśle, ekologiczne technologie wykorzystywane w wielkim przemyśle mogą obniżać emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Dwutlenek węgla, pomimo jego oczywistej roli biologicznej (np. w […]

Wystawa o dokonaniach polskich archeologów w Muzeum Egipskim w Kairze

Najważniejsze dokonania polskich misji archeologicznych w Egipcie prezentuje wystawa “60 lat Stacji Badawczej w Kairze”, którą do 15 grudnia br. można oglądać w Muzeum Egipskim w Kairze. Trójwymiarowy model amfiteatru odkrytego przez Polaków w Aleksandrii i plansze poświęcone polskim misjom badawczym działającym w Egipcie prezentowane są na ekspozycji w Muzeum Egipskim w Kairze – poinformowało […]

Na Uniwersytecie Warszawskim powołano zespół ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Na Uniwersytecie Warszawskim powołano zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet. Zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego 1 października wydał rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW), prof. Marcin Pałys – poinformowało w środę biuro prasowe UW. W […]

W Lubuskiem rozpoczęła się jesienna migracja ptaków

W Parku Narodowym Ujście Warty w Lubuskiem rozpoczął się jesienny monitoring migrujących ptaków. Podczas ostatniego liczenia stwierdzono tam obecność prawie 9,5 tys. gęsi oraz prawie 6 tys. żurawi – poinformowała PAP Agnieszka Mielczarek z PN Ujście Warty. Wśród gęsi nocujących na obszarze Parku większość to rodzima gęgawa, jednakże z każdym dniem obserwuje się wzrost liczebności […]

Lubuskie/ Powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”

Do 2023 r. powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”, na którym znajdą się dokładana mapa obszaru chronionego wraz z jego otuliną oraz wiele innych danych dotyczących oceny zasobów przyrodniczych tych terenów. Trwa zbieranie danych teledetekcyjnych. Jak poinformował dyrektor Parku Narodowego “Ujście Warty” Konrad Wypychowski, zgromadzone dane w ramach tego projektu zostaną również wykorzystane do opracowania […]

Międzynarodowy projekt ws. możliwości magazynowania wód opadowych pod ziemią

Międzynarodowy zespół, z udziałem naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, ma opracować rozwiązania dotyczące dodatkowego, sztucznego zasilania wód podziemnych wodami opadowymi w krajach Europy Środkowej. Chodzi o magazynowanie nadmiaru wody po intensywnych opadach deszczu czy śniegu i wykorzystywanie jej podczas suszy; ma to olbrzymie znaczenie w dobie niedostatków wody pitnej i zmian klimatycznych – podkreślają specjaliści. Prowadzony […]

Ekspert: choroby płuc coraz częstsze, wiele z nich związanych z alergiami

Z powodu zanieczyszczenia powietrza oraz dymu tytoniowego choroby płuc występują coraz częściej i są już szóstą przyczyną zgonów na świecie – poinformowano we wtorek podczas spotkania prasowego w Warszawie. Podłożem wielu z tych chorób są alergie. Z przedstawionych podczas spotkania z dziennikarzami danych Europejskiej Fundacji na rzecz Płuc (ELF) wynika, że choroby układu oddechowego są […]

Fizycy coraz bliżej odkrycia nowej cząstki: neutrina Majorany

Gdyby udało się zaobserwować podwójny bezneutrinowy rozpad beta, byłoby to równoznaczne z odkryciem nowej cząstki elementarnej – cząstki typu Majorany. Ranga takiego ustalenia byłaby równie doniosła jak odkrycie bozonu Higgsa. Badacze są coraz bliżej takiego ustalenia, o czym informują w “Science”. Neutrina (obok fotonów) są najbardziej rozpowszechnionymi cząstkami we Wszechświecie. Ciągle nie wiadomo o nich […]

Pot, mocz, łój, czyli jak skutecznie oczyszczać z nich wodę w basenach

Pot, mocz, łój – oczyszczanie wody basenowej m.in. z tych zanieczyszczeń jest niezbędne. Według dr inż. Edyty Łaskawiec z Politechniki Śląskiej, należy zmodernizować instalacje do dezynfekcji wody przez wprowadzenie do nich dodatkowego procesu – nanofiltracji. W jej ocenie problemy jakości wody basenowej wciąż stanowią poważne wyzwanie dla badaczy zajmujących się zdrowiem środowiskowym i nowymi technologiami […]

Językoznawcy: decyzję o stosowaniu feminatywów pozostawmy mówiącym

Rada Języka Polskiego uznaje, że w polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa, choć zauważają także opór społeczny w tej kwestii. Prawo do stosowania nazw żeńskich należy zostawić mówiącym – uważa RJP. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN na posiedzeniu plenarnym 25 listopada przyjęła stanowisko w sprawie […]

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanego hasła powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Do góry