f

tu będzie rklama

Więcej energii to więcej efektów – w zderzeniach protonów

Im większa energia zderzeń cząstek, tym ciekawsza fizyka. Naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie znaleźli kolejne potwierdzenie tej tezy, tym razem w zderzeniach wysokoenergetycznych protonów z protonami bądź jądrami ołowiu. Gdy proton z dużą energią zderza się z innym protonem lub jądrem atomowym, efektem kolizji są strumienie cząstek wtórnych, w żargonie fizyków nazywane […]

Przepływy fal magnetycznych pod lepszą kontrolą

Jeszcze szybsze i mniejsze procesory? Tam, gdzie nie wystarczy elektronika, ani spintronika, na ratunek przyjdzie… magnonika. Wcześniej jednak naukowcy muszą się nauczyć, jak symulować przepływy fal magnetycznych przez kryształy magnoniczne. W Krakowie właśnie wykonano ważny krok w tym kierunku. Można się kłócić, czy liczba dziur w serze ma związek z jego jakością czy nie. Fizycy […]

Fizycy coraz bliżej odkrycia nowej cząstki: neutrina Majorany

Gdyby udało się zaobserwować podwójny bezneutrinowy rozpad beta, byłoby to równoznaczne z odkryciem nowej cząstki elementarnej – cząstki typu Majorany. Ranga takiego ustalenia byłaby równie doniosła jak odkrycie bozonu Higgsa. Badacze są coraz bliżej takiego ustalenia, o czym informują w “Science”. Neutrina (obok fotonów) są najbardziej rozpowszechnionymi cząstkami we Wszechświecie. Ciągle nie wiadomo o nich […]

Rozpocznij wpisywanie wyszukiwanego hasła powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Do góry